Strontvlieg

Hij leeft niet van mest (stront) maar zoekt het wel op: de strontvlieg. Een andere benaming is drekvlieg of mestvlieg. Je treft ze vaak in graslanden en met name in de buurt van vee aan. Toch veroorzaken deze insecten niet zoveel overlast als andere vliegensoorten.
Ontdek meer over de strontvlieg levensduur en hoe je deze kunt bestrijden.

Uiterlijk: strontvlieg herkennen

Foto: Olei

Hoe herken je een strontvlieg?
Verwar deze soort niet met bromvliegen of huisvliegen.

De strontvlieg is 5 tot 10 mm lang. De kleur is opvallend: bruingeel tot oranje. De mannetjes hebben gele beharing bovenaan de poten. Vrouwtjes hebben deze beharing niet en zijn bovendien grijsgroen van kleur. Met hun korte spitse zuigsnuit kunnen ze uitstekend bloemen of andere insecten leegzuigen.

Leefgebied van de gele strontvlieg

Een opvallende naam: strontvlieg. De geslachtsnaam (scatophaga) betekent poep-etend. Dit wijkt een beetje af van de werkelijkheid: volwassen strontvliegen leven van nectar van verschillende soorten bloemen. Soms jagen ze op andere insecten, waarbij ze voornamelijk vliegen vangen. Het zijn de larven (maden) van de strontvlieg die in mest of poep leven, maar er niet van eten.

Strontvliegen komen overal in Europa voor, waaronder natuurlijk ook in Nederland en België. Verder tref je ze in grote delen van Azië en Noord-Amerika aan. Je ziet deze vliegen voornamelijk in graslanden en op heides. Rond de paartijd zoeken ze de veebedrijven op.

Hoe lang leeft een strontvlieg?

De vlieg leeft niet lang: het is een van de kortst levende insecten. Een volwassen vlieg leeft 16 tot 28 dagen. De strontvlieg vliegt van april tot november, sommige exemplaren overwinteren.

Voortplanting van mestvliegen

Mestvliegen of strontvliegen planten zich rond mesthopen/ koeienvlaaien voort. Hier wacht het mannetje op het groter vrouwtje en bevrucht haar. Het vrouwtje legt 100 tot 150 eitjes op de mest. Na het uitkomen van de eitjes doen de maden zich tegoed aan andere larven, die massaal in de mest leven. De maden eten zelf dus geen mest.

Natuurlijke vijanden

Net als veel andere vliegen/ insecten heeft de strontvlieg twee grote natuurlijke vijanden: vogels en spinnen.

Het zijn met name zwaluwen en mezen die op vliegen en dus ook op strontvliegen jagen. Van de mens heeft deze vlieg weinig last, behalve wanneer deze gevangen of gemept wordt. Ontwormingsmiddelen vormen wel een bedreiging: de giftige stoffen komen in de mest terecht. Hierdoor sterven veel larven.

Strontvlieg bestrijden

Vliegen zijn dragers van verschillende bacteriën. Hierdoor kunnen ze meerdere ziekten overbrengen, iets dat al helemaal op de strontvlieg van toepassing is. De strontvlieg bestrijden is de beste methode om de kans op besmettelijke ziekten te verkleinen.

Vooral op warme dagen kun je veel last hebben van mestvliegen in of rondom de woning. Dit is vooral van toepassing wanneer je in een landelijke omgeving woont. Strontvliegen voorkomen of bestrijden kan met de volgende methoden:

  • Horramen en hordeuren
  • Voedsel afgedekt bewaren
  • Vliegenval kopen
  • Elektrische vliegenval gebruiken
  • Chemisch bestrijdingsmiddel

Ruim dierenmest (hond, kat, paard of knaagdieren) direct op. Hiermee voorkom je een overlast veroorzaakt door strontvliegen.

Lees meer over vliegen verjagen >>