Hoe kun je ratten verjagen?

Het is even schrikken zodra je geconfronteerd wordt met ratten; laat staan een rattenplaag. Hoe voorkom je de aanwezigheid van ratten en wat kun je doen om ratten te bestrijden? In dit artikel nemen we met je door wat ratten motiveert om in de leefomgeving van mensen te komen en wat je ertegen kunt doen.

Waar leven ratten?

ratten verjagen

Ratten komen op vele plekken voor, zowel in de natuur als in de leefomgeving van de mens. Bruine ratten zijn het meest voorkomend in Nederland.

Deze bruine ratten leven aan de waterkant, in holletjes bijvoorbeeld en bij rioleringen. Zodra er werkzaamheden aan het riool plaatsvinden, zoeken ratten een ander onderkomen. Het kan dus voorkomen dat je dit daadwerkelijk merkt wanneer dergelijke werkzaamheden in de buurt worden uitgevoerd.

Ratten en de mens

Daar waar schuilplaatsen zijn, zoals een boerenerf waar veel spullen gestald staan, maar ook in tuinen waar de nodige spullen onaangeroerd blijven staan, kunnen ratten mooie schuilplekjes vinden. Achter containers of waar takken of spullen liggen, zij kunnen zich werkelijk overal nestelen.

Ratten zullen zich eerder buitenshuis nestelen dan binnenshuis, aangezien zij van een niet te warme temperatuur houden. Toch komt het voor dat ze naar binnen komen en dan met name op plekken waar niet veel gestookt wordt. Denk hierbij aan bijgebouwtjes, schuren en hokken.

Waar komen ratten op af?

Ratten komen vooral af op plekken die -vanzelfsprekend- ideaal voor hen zijn; daar waar voedsel te vinden is en schuilplekken zijn. De mens creëert onbedoeld vaak zelf deze ideale leefomgeving door slordig om te gaan met afval.

Hoe kun je ratten verjagen?

Zijn er ratten, dan wil je deze natuurlijk verjagen. Maar hoe doe je dit? Ten eerste: plaats bijvoorbeeld geen vuilniszak buiten; ongedierte zoals ratten, maar ook kraaien, meeuwen of loslopende huiskatten (waar dan vervolgens weer ratten op af komen) kunnen deze opentrekken.
Laat geen etensresten buiten staan in de zomer en strooi geen brood voor vogels in de tuin.
Zorg dat de klep van de vuilcontainer niet langdurig half geopend blijft staan.

Daarnaast zorg je voor een zo georganiseerd mogelijk huis. Ruim de tuin op indien er teveel spullen gestald staan. Je zult versteld staan hoeveel insecten en dus zelfs mogelijk ratten hier onder en achter vandaan schieten. Zorg voor zo min mogelijk schuilplekken. Zorg dat kieren en toegangen naar je woning en schuur afgebakend zijn.

Zelf ratten verjagen met producten

Er bestaan diverse manieren om ratten te verjagen met middelen die je zelf kunt inzetten. Zo bestaan er rattenvallen als de ‘lijmmat’. Ratten zullen letterlijk vastgelijmd raken op deze mat en niet meer verder komen. Ook sommige muizenvallen zijn prima inzetbaar tegen ratten.

Maar ook sonargeluiden kunnen ratten verjagen, dit zijn voor ratten onaangename tonen waardoor zij weg zullen trekken, of niet eens binnen zullen komen. Voor de mens zijn deze geluiden praktisch niet waarneembaar.

Als zelf verjagen niet lukt

Indien er sprake is van een rattenplaag, dan is de overlast inmiddels al zo fors dat je dit niet meer in je eentje kunt oplossen. Schakel een verdelgingsbedrijf in die op professionele wijze de ratten te lijf gaan.

Wat als buren niet meewerken?

Het kan zijn dat je zelf zorgzaam en alert bent, maar je buren niet. Wellicht houden zij zich niet bezig met het gevaar op ratten of ander ongedierte, of interesseert het hen onvoldoende. Ga met je buren in gesprek. Kom je niet tot een eenduidige oplossing, of is het probleem te hardnekkig (dit komt vooral voor in flatgebouwen), benader dan de woningstichting of de gemeente en verlang een oplossing voor het probleem.

Zijn ratten eigenlijk gevaarlijk?

Ja, ratten kunnen een gevaar vormen voor de mens. In hun urine komt de bacterie Leptospirose voor, deze brengt de ziekte van Weil met zich mee. Indien ratten plassen in zand, waar kinderen in spelen, kan de ziekte van Weil zich openbaren bij kinderen die het zand soms in hun mond stoppen. Ook rattenpoep kan in het zand terecht komen.

Daarnaast hebben ratten vaak last van vlooien en teken, die zij ook in huis kunnen achterlaten en kunnen overdragen op huisdieren. Maar dat niet alleen, ook kunnen ratten TBC overdragen, de E.Coli bacterie en zelfs Salmonella. Al met al zijn ratten dus gevaarlijk voor de mens.

Tot slot

Je kunt ratten dus verjagen door diverse middelen in te zetten, tot aan rattenverdelgers, maar het beste is preventief te werk te gaan en er voor te zorgen dat er überhaupt geen rattenoverlast ontstaat. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!