Hoe lang leeft een vlieg?

De huisvlieg is de meest voorkomende vliegensoort in en rondom de woning. Hoe lang leeft een vlieg? Dit hangt van het soort vlieg af, maar ook van de leefomstandigheden.

Met een beetje pech heb je maandenlang last van huisvliegen, bromvliegen of vleesvliegen. Ontdek de cyclus van dit insect: van eitje tot vlieg.

Verschillende soorten vliegen

Tot de echte vliegen behoren ruim 5000 soorten. Ongeveer 165 hiervan leven in Nederland. De huisvlieg of kamervlieg is de meest voorkomende soort. Deze kom je vaak in verwarmde bebouwing tegen waaronder woningen, stallen maar ook bedrijfsruimtes. Overal waar voedsel (afval) aanwezig is, vind je ook de huisvlieg.

Dus hoe lang leeft een vlieg?

Een volwassen huisvlieg leeft gemiddeld 16 tot 28 dagen.
De periode van eitje tot vlieg duurt ongeveer twee weken. In totaal wordt de huisvlieg nooit ouder dan 40 dagen (van eitje tot volwassen huisvlieg).

Een klein gedeelte van de vliegen overwintert in de vorm van eitje, pop of volwassen vlieg.
De huisvlieg heeft met betrekking dat gemiddelde leeftijd nog geluk; de eendagsvlieg leeft slechts 24 uur. Je zal als eendagsvlieg je dag maar niet hebben! Een aantal andere vliegensoorten wordt 2 tot 4 maanden oud.

Vang of verjaag vliegen. Bestel een vliegenvangzak of vliegenval >>

Levenscyclus van de huisvlieg

Het vrouwtje van de huisvlieg legt haar eitjes in rottende etensresten, dode dieren, mest of afval. Hierbij legt ze 700 tot 1000 eitjes in één keer. Binnen 12 tot 36 uur komen de eitjes uit. De larven doen zich tegoed aan het voedsel (afval, kadaver of mest) waarin ze geboren zijn.

Larven oftewel vliegenmaden zijn duidelijk herkenbaar. Ze zijn pootloos en lijken nog het meest op dikke wormen. Aan de achterzijde heeft de made een afgestompt uiteinde met twee zwarte adem openingen. De voorzijde loopt spits toe: dit is de kop met monddelen.

Pasgeboren maden zijn nog geen millimeter groot, na een aantal vervellingen zijn ze anderhalve centimeter lang.
Uiteindelijk verpopt de made. Dit gebeurt vaak in een mesthoop of ergens op de grond. Het duurt 3 tot 5 dagen voordat de pop uitkomt. In koude omstandigheden kan dit zelfs tot een maand duren.

Geslachtsrijpheid; wanneer kan de vlieg paren?
Omdat vliegen niet oud worden moeten ze snel geslachtsrijp zijn. Na het uitkomen uit de pop kan de vlieg na drie dagen paren.

Gekweekte intelligente vliegen leven korter

Tijdens een Zwitsers onderzoek werd het IQ van verschillende soorten vliegen positief beïnvloed. Dit ging niet zonder slag of stoot; het duurde tot 40 generaties voordat de vliegen slimmer werden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat intelligente vliegen minder lang leven.

Natuurlijke vijand van de huisvlieg

De meeste huisvliegen bereiken niet hun maximale leeftijd maar vallen ten prooi aan verschillende vijanden. De meest beruchte vijand van de huisvlieg is de spin. Ook sluipwespen, hoornaars en roofvliegen hebben het op de huisvliegen gemunt. Daarnaast zijn het vogels, kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën die op vliegen jagen.

Het verspreiden van ziekten

Huisvliegen staan in directe relatie met de mens. Hierbij is de huisvlieg een zogenaamde cultuurvolger. Helaas kunnen deze insecten virussen, bacteriën en schimmels verspreiden. Dit zorgt voor voedselbederf, dat natuurlijk (financiële) schade met zich meebrengt.

Doordat vliegen ziekteverwekkers verspreiden, loopt de mens ook gezondheidsrisico’s op. Zo is de huisvlieg soms verantwoordelijk voor het verspreiden van ziekte als lepra, salmonella, tyfus en tuberculose. Ook cholera en polio worden vaker door huisvliegen verspreid.

In de westerse wereld komen deze ziektes vrij weinig voor, mede door een goede hygiëne en vaccinatie. In onderontwikkelde landen kom je deze ziekten vaker tegen. Hier leven vliegen massaal in en rondom woningen of hutten van de mens.