Grasvliegjes

Grasvliegjes hebben een opvallend gekleurd uiterlijk met grote vleugels. De grasvliegen vormen vooral in het najaar een vliegenplaag: ze komen gebouwen binnen om te overwinteren. Deze kleine vliegjes lijken qua uiterlijk op fruitvliegjes. Toch is het belangrijk om ze van elkaar te onderscheiden, vooral met het oog op het bestrijden hiervan.

Uiterlijk van grasvliegjes

Grasvliegjes herkennen? Deze insecten zijn ongeveer 3 mm lang. Op hun geel of groen gekleurd lichaam zijn aan de bovenzijde drie zwarte strepen zichtbaar. De rondvormige vleugels zijn vrij groot, vooral wanneer je dit in verhouding met het lichaam bekijkt.

Grasvliegen zijn klustervliegen. Dit zijn vliegen die bij elkaar klusteren, in zwermen overwinteren. Wereldwijd zijn er ongeveer 61 soorten grasvliegen bekend. Hiervan komen er ongeveer 15 soorten algemeen in Nederland voor.

Hoewel het uiterlijk tussen de soorten onderling iets kan verschillen, komt het vrijwel op hetzelfde neer: klein en een geel- of groengekleurd lichaam, met zwarte strepen of vlekken. In het najaar vertonen ze een gezwollen achterlijf. In het voorjaar komen ze afgeslankt tevoorschijn.

Leefwijze en voortplanting

Volwassen grasvliegen doen zich tegoed aan bloemen nectar. Ook worden ze aangetrokken door zoete uitscheidingen van diverse planten. Zowel voor hun voedsel als voortplanting zijn ze afhankelijk van plantaardig materiaal. Hierdoor komen ze voornamelijk in graslanden voor.

Na de paring legt het vrouwtje haar eitjes in de grond van weilanden en graslanden. De larven leven van bladluizen en wortelluizen: ze zijn dus vleesetend. Wanneer de larve is volgroeid, verpopt deze. Na enige tijd komt er een volwassen grasvlieg tevoorschijn. De volledige gedaanteverwisseling vindt buiten plaats: grasvliegen leggen hun eitjes dus nooit in gebouwen.

Overwinteren: grasvliegenplaag

De grasvlieg is één van de weinige vliegensoorten die massaal overwintert.

Van andere soorten overwintert slechts een klein percentage. Grasvliegen vreten zich in de zomermaanden goed vol. In het najaar zijn ze zichtbaar dikker: ze hebben voldoende voorraad om de winter door te komen. Nu gaan deze vliegen op zoek naar een overwinterplek. Vaak is dit in klimop of wingerd dat tegen gevels van gebouwen groeit. Ook dringen ze kerktorens, gebouwen en woningen binnen. Dit doen ze niet alleen: grasvliegen komen in hele zwermen.

Juist door hun massale aanwezigheid veroorzaken ze al snel een grasvliegenplaag. Ondanks hun aanwezigheid zijn deze vliegen onschadelijk.

Grasvliegen in huis voorkomen

Voorkom de aanwezigheid van grasvliegen:

  • Plaats horrengaas bij ramen en deuren. Houd hierbij rekening met de kleine afmeting van deze vliegjes: ze zijn slechts 3 mm lang. Het horrengaas moet dan ook fijnmazig zijn.
  • Sluit gaten en kieren in buitenmuren met kit of tochtstrippen af.
  • Het is aan te raden om klimplanten van de gevel te verwijderen, vooral wanneer deze zich in de buurt van ramen bevinden.

Wie toch grasvliegen in huis heeft, kan in het voorjaar het beste de ramen openzetten. De insecten vliegen vanzelf naar buiten.

Grasvliegjes bestrijden

De overlast vindt voornamelijk plaats in het najaar, als ze een overwinteringsplek betrekken, en in het voorjaar, als ze er weer uit willen. Zodra de grasvliegen bij elkaar klusteren, stil zitten, zijn ze vrij eenvoudig met de stofzuiger op te zuigen. Op dat moment is er eigenlijk geen sprake van overlast, maar het is begrijpelijk dat men het een onprettig idee vindt om een vliegenzwerm in huis te hebben.

In het voorjaar, wanneer de vliegen weer actief worden, is het goed om de ramen van het vertrek waar ze zitten tegen elkaar open te zetten; ze zullen vanzelf wegvliegen. Gebruik indien nodig een insecticide dat de grasvliegjes doodt.
Soms is het nodig om gaten in de muur te boren, om zo de overwinterplaats van de grasvliegjes te bereiken. Ter preventie kan jaarlijks gebruik worden gemaakt van een bestrijdingsmiddel in poedervorm.

Lees ook over klustervliegen en het bestrijden ervan >>