Aziatische hoornaar

aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar wordt ook wel een monsterwesp genoemd, en dat is niet voor niks.

Deze wesp behoort tot het geslacht hoornaars en wordt tussen de 20 en 30 mm lang. Hiermee blijft hij iets kleiner dan de gewone paardenwesp, maar nog altijd groter dan de kleine wespen die we gewend zijn.

Deze Aziatische wespensoort vormt een bedreiging voor de honingbij.

Over de Aziatische hoornaar

Hoornaars zijn vliesvleugeligen insecten en zijn de grootste wespachtige die we kennen. De Aziatische hoornaar komt voornamelijk in Zuidoost-Azië voor. Sinds 2004 is dit insect via een lading Chinees aardewerk in Europa en het Verenigd Koninkrijk terechtgekomen. In 2017 werd in West-Vlamingen het eerste nest weggehaald.

In 2017 en 2018 werden er meerdere nesten in Nederland aangetroffen. Dit toont aan dat de Aziatische hoornaar zijn opmars in Nederland maakt.

Toch komt deze soort nog niet heel veel voor in Nederland.
De normale hoornaar (paardenwesp) wordt ongeveer 3,5 cm lang. De Aziatische hoornaar is wat kleiner. De koningin bereikt een lengte van 3 cm. De werksters worden ongeveer 2 cm lang. Mannetjes zijn met 2,5 cm iets groter.

Deze Aziaat heeft niet dezelfde kleuren als de kleine wesp of de gewone hoornaar. Het achterlijf is voornamelijk zwart en bevat 3 gele banden, waarbij de achterste band het breedst is. De poten hebben gele uiteinden, iets dat zeer opvallend is. Verder zijn ook de vleugels geel van kleur.

aziatische hoornaars wespen
Bron: Het Nieuwsblad – foto RR

Is de Aziatisch hoornaar agressief?

Nee, naar mensen toe is deze reuze wesp niet agressief. Tenzij je te dicht bij zijn nest komt, dan voelt hij zich bedreigt en zal de zeer waarschijnlijk de aanval kiezen. Kom niet in de straal van 5 meter van een hoornaar nest.

Aziatische hoornaar steek

Een steek van de Aziatische hoornaar wordt als iets pijnlijker en branderiger ervaren als een gewone wespensteek.

Het gif is echter minder krachtig en de wespensteken van hoornaars zijn over het algemeen niet levensbedreigend.

Alleen in gevallen van allergie of bij vele steken is het gevaarlijk.

Symptomen van allergie of overgevoeligheid kunnen zijn:
– zwelling van het gezicht
– hevige uitslag op de huid
– duizeligheid
– problemen met de ademhaling
– koorts of algeheel ziek voelen

Raadpleeg in die gevallen direct de huisarts.
Indien je heel veel keren gestoken bent, dan is het verstandig naar de eerste hulp te gaan.

Voortplanting en levenswijze van Aziatische hoornaars

Aziatische hoornaars bouwen een nest van cellulosevezels. Deze knagen ze van bomen af, maar mogelijk ook van rieten matten (schuttingen) en ander houtachtig materiaal.

Deze wespen doden insecten en vermalen deze met hun krachtige kaken. Dit dient als voedsel voor de larven. De larven geven een zoete vloeistof af, dat voor de werksters weer als voeding gebruikt wordt.
Aziatische hoornaars verzamelen dus geen nectar zoals honingbijen dit doen. Het nest bestaat alleen uit vele cellen, de koningin met haar volk, de vele eitjes en larven.

Bedreiging van de honingbij

De Aziatische hoornaar valt bijen aan.

Deze grote wesp wordt dan ook steeds vaker in de omgeving van bijenkasten gezien. Hij valt geen hele bijenvolken aan, maar jaagt wel op individuele bijen. Hierbij kiest de hoornaar zijn slachtoffers goed uit. Vooral binnenkomende bijen zijn gemakkelijk te vangen, omdat deze bij aankomst hun vlucht vertragen. Vertrekkende bijen zijn te snel voor de hoornaar.

Dat de Aziatische hoornaar op bijen jaagt is slecht nieuws. Bijen hebben het al moeilijk en hebben met de komst van deze Aziaat er ook nog eens een vijand bij. Daarom worden nesten van Aziatische hoornaars zo snel mogelijk vernietigd en opgeruimd. Hiermee blijft de bijenpopulatie hopelijk in stand.

Bestrijden van Aziatische hoornaars

De mens ondervindt weinig hinder van de Aziatische hoornaar.

Deze wesp jacht alleen op insecten en komt niet op de zoetigheid af. Hiermee onderscheidt de Aziaat zich van de gewone wesp, die we veel op terrassen tegenkomen.

De steek van een Aziatische hoornaar is pijnlijk, maar minder dan die van een bij. Dit komt omdat het gif minder krachtig is.

Het is belangrijk om de aanwezigheid van hoornaarsnesten te melden. Het maakt wel verschil of het om de Aziatische of de Europese Hoornaar gaat. De Europese soort is nauw verwant maar vormt geen bedreiging voor bijen. De NVWA houdt zich bezig met het opsporen en bestrijden van nesten. Op de website waarnemingen.nl kun je doorgeven waar hoornaars aanwezig zijn. Let hierbij vooral op de terugvliegrichting, dit maakt het gemakkelijker om het nest te lokaliseren.

Zelf de Aziatische hoornaar bestrijden?

Dit is alleen noodzakelijk wanneer hoornaars zich in huis bevinden of direct aan de gevel. Houd er rekening mee dat de Aziatische hoornaar minder agressief is dan gewone wespen en mensen dan ook niet snel aanvalt. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal deze wespensoort steken. Mocht de Aziatische hoornaar nestelen in of rondom de woning bouwen, dan is dit vaak in de spouwmuur, onder dakpannen of in boomholtes.

Het is niet raadzaam om hoornaarsnesten zelf te verwijderen. In dit geval zal de hoornaar agressief worden en massaal aanvallen. Dit is zeer gevaarlijk. Laat het nest op een deskundige manier verwijderen. Schakel professionele bestrijding in wanneer het nest zich in of rondom de woning bevindt.